Rurale brytninger

Trondheim: Tapir Akademisk Forlag

Sammendrag PDF Pris: Kr. Ingen,- Kjøp

Denne boka gir et bilde av aktuelle brytninger i norske bygdesamfunn. Gjennom ulike perspektiver presenterer 30 samfunnsforskere sine analyser av interessekonflikter og endringer som mange er opptatt av i dag: brytninger mellom tradisjon og nyskaping, mellom bruk og vern, mellom ulike grupper, mellom individuelle og fellesskapets interesser, mellom sentrum og periferi, og mellom det lokale og det globale. Artiklene belyser tre hovedtema:

• Brytninger i rurale liv

• Brytninger i bruk og forvaltning av natur og landskap

• Brytninger knyttet til rural næringsvirksomhet

Rurale brytninger henvender seg til alle som er opptatt av og interessert i spørsmål som berører bygdesamfunn.

Antall
Firma
Navn
Adresse
Postnr
Sted
Telefon
E-post
SPAM KODE
Skriv inn koden: 41