Velkommen til Bygdeforskning

Nyhetsbilde
20.06.2017
Bygdeforsker i Mosambik

Bygdeforsker Pia Otte er for tiden på feltarbeid i Mosambik, hvor hun sammen med svenske og mosambikiske forskningspartnere tester ulike metoder for konservering av frukt.

Foto
Nyhetsbilde
13.06.2017
Nytt prosjekt: Arbeidsinnvandring til norske distriktskommuner

Norsk senter for bygdeforskning deltar i et nytt prosjekt om arbeidsinnvandring til Distrikts-Norge.

Foto
Nyhetsbilde
13.06.2017
Norsk regionalpolitikk inspirerer

Onsdag i forrige uke var "glesbygdsforskare" Reidar Almås i Østersund for å holde foredrag om om norsk distriktspolitikk, og hva Sverige kan lære av denne.

Foto
Nyhetsbilde
13.06.2017
Utfordringer og muligheter for frivillig arbeid i eldreomsorgen

Eldre ikke bare mottakere av ulike velferdstjenester, de er også i stor grad bidragsytere, viser en ny rapport. 

Foto
Nyhetsbilde
08.06.2017
Bygdefolk er mest positive til hvordan innvandrere integreres
Nye tall fra Bygdeforskning viser forskjeller mellom bygd og by når det gjelder synet på integrering, skriver Adresseavisen i dag. 
Foto
Nyhetsbilde
06.06.2017
Tilpasset rådgiving satt i system

Ulike typer bønder nås best med tilpasset rådgiving. Rådgiverorganisasjoner setter denne tilpassingen i system og lager ordninger.

Foto
Nyhetsbilde
31.05.2017
Behov for bedre faglig oppdatering hos bønder

Det er et stort potensial hos bøndene for å bli bedre faglig oppdatert. Det viser tall fra den nasjonale spørreundersøkelsen Trender i norsk landbruk.

Foto
Nyhetsbilde
30.05.2017
Strategisk samarbeid mellom Bygdeforskning og Rådhuset Vingelen

Rådhuset Vingelen skal i samarbeid med forskere på Bygdeforskning lage populærvitenskapelige analyser og rapporter på data fra spørreundersøkelsen «Trender i norsk landbruk». Mange offentlige etater og organisasjoner har tidligere hatt god nytte av denne undersøkelsen for å drive god forvaltning og målrettet utviklingsarbeid i egen organisasjon og overfor landbrukssektoren. Gjennom det strategiske samarbeidet skal kunnskapen i enda større grad komme til nytte for de ulike brukergruppene.

Foto
Nyhetsbilde
29.05.2017
Visiting Professor Bruce Muirhead

Bruce Muirhead har samarbeidet med forskere ved Bygdeforskning i flere år, og er nå engasjert som Visiting Professor ved senteret.

Foto
Nyhetsbilde
04.05.2017
Mari Pohja-Mykrä - finsk rovdyrforsker - på besøk

Mari Pohja-Mykrä, forsker ved Ruralia Institute i Finland, er ved Bygdeforskning 1.-12. mai. Kom på fredagsseminaret 5. mai kl. 13.00 -14.00 - da snakker hun om “Large carnivore management in Finland – hits and misses”.

Foto
Nyhetsbilde
26.04.2017
Ny rapport om fremtiden i norsk landbruk

Hvordan vil fremtidens landbruk se ut? En «snål» rapport tar den helt ut i tre tenkte scenarier.

Foto
Nyhetsbilde
26.04.2017
Jostein Vik opprykk til Forsker I

- For Bygdeforskning er det viktig å tilrettelegge for en vitenskapelig karriere for våre forskere, sier direktør Harald A. Lein. Det er derfor svært gledelig å konstatere at Jostein Vik har fått opprykk til Forsker I i henhold til NTNUs retningslinjer for professorvurdering

Foto
Nyhetsbilde
10.04.2017
Nabobønder er viktigste kunnskapskilde

Uformelle kanaler for kunnskapsutveksling er viktigere for bøndene enn de formelle, viser en ny undersøkelse.

Foto
Nyhetsbilde
07.04.2017
Videodokumentar om soltørking av mat i Mosambik

Norsk senter for bygdeforskning skal sammen med Lunds universitet og Eduardo Mondlane University delta i et kommunikasjonsprosjekt hvor de lager en videodokumentar om soltørking av mat i Mosambik.

Foto
Nyhetsbilde
30.03.2017
Fra spredning til samling: Til aksjon mot tungvint jordbruk

Bygdeforskning leder an i et nytt, treårig prosjekt som skal bistå bønder i å bytte jord innbyrdes for å oppnå en mer effektiv og miljøvennlig drift.

Foto

Om Bygdeforskning

Velkommen til Bygdeforskning

Norsk senter for bygdeforskning er en samfunnsvitenskapelig forskningsstiftelse som forsker på tema knyttet til distrikts-Norge. 

På nettsidene våre vil du finne forskningsnyheter, informasjon om prosjekter, publikasjoner og ansatte ved senteret.

Prosjekthjemmesider

Agrispace
Samfunn, areal og sted: Utfordringer og muligheter for produksjon og innovasjon i landbruksbaserte verdikjeder

Agropro
Agronomi for økt matproduksjon: Utfordringer og muligheter

Biosmart
Hvordan fremme overgangen til en «smart» bioøkonomi?

CoastTour
Samarbeid for å styrke utviklingen av kystturisme

Demensomsorg på gård
Demensomsorg på gård er et forskningsprosjekt som undersøker dagsaktivitetstilbud på gård til personer med demens

FORFOOD
Frogs, fuel, finance or food? Cultures, values, ethics, arguments and justifications in the management of agricultural land

HealthyGrowth
CORE Organic II

Kompetent bonde
Forbedring av bøndenes kompetanse gjennom mer effektiv samhandling mellom bonde, veileder og forsker

GoFood - Matmakt
Matstyring i globaliserende omgivelser: Innovasjon og markedsstrategier i norske verdikjeder (GOFOOD)

Structures
Strukturendringer i landbruket

Bygdeforskning i media

SISTE PUBLIKASJONER

 

FORSKNINGSOMRÅDER

Bygdeforskning ser på bygda og distriktene med et samfunnsvitenskapelig blikk. Den faglige virksomheten er organisert i fire fagområder:

Virksomheten er basert på forskningsoppdrag finansiert av blant andre Norges forskningsråd, offentlige etater, organisasjoner og næringsliv. Bygdeforskning har et nasjonal ansvar for å ta vare på, og utvikle, en grunnleggende forskningskompetanse innen bygdesosiologi og flerfaglige bygdestudier.


>> Intranett

>> Admin