Mari Pohja-Mykrä - finsk rovdyrforsker - på besøk

Mari Pohja-Mykrä, forsker ved Ruralia Institute i Finland, er ved Bygdeforskning 1.-12. mai. Kom på fredagsseminaret 5. mai kl. 13.00 -14.00 - da snakker hun om “Large carnivore management in Finland – hits and misses”.

Nyhetsbilde Foto: Privat

Hun er samarbeidspartner på forskningsprosjektet "Beiteressurs, rovdyr og lokalsamfunn" (LOKAL ROVDYR). Hun har forsket på rovdyrproblematikk, bla illegal skyting av rovdyr, men også andre tema innen  ressursforvaltning. Kom på fredagsseminaret 5. mai - da snakker hun om “Large carnivore management in Finland – hits and misses”.

Sted: Norsk senter for bygdeforskning, møterom Tinget.

Tid: Fredag 05. mai kl. 13:00 - 14:00.

Foto - Katrina Rønningen
Katrina Rønningen
Dr.polit. (geografi)

Telefon: +47 73 82 01 66
Send e-post - Se profil