Kor kjem dette hatet mot sauebøndene frå?

Vi veit for lite om sauebondens psykososiale helse. Er det fordi forskarane er konfliktskye og vil unngå mediestyr? spør Reidar Almås i en kronikk i Nationen.

Nyhetsbilde Foto: Odd Roger Langøgren/Bygdeforskning

I Nationens faste spalte "Faglig snakka" skriver Almås blant annet:

"Denne våren har streifulv løfta ulvedebatten opp i medias prioritering. Sjølv desken i VG har vakna, og da er det alvor. Ulven (ane), som har tatt livet av over hundre sauer utanfor ulvesona i Akershus og Oppland, har også pressa fram ei ny problemstilling: Korleis påverkar rovdyrangrep i beiteområda den psykososiale helsa hos bønder som driv dyrehald i randsona til rovdyrområda?

Når beitedyra forsvinn frå ulvesona, følgjer streifulv etter på leiting etter make for å skaffe seg revir. Det er ulvens natur. Der Stortinget har bestemt at det skal vera rovdyr, er det ingen som har beitedyr i utmark lenger, det kunne eg sjå med sjølvsyn på ein ferietur i ulveland for to år sidan. Vi har denne våren høyrt sterke vitnemål frå sauebønder som har fått sauene sine rivne i hel av ulv."

Kronikken kan leses i sin helhet i Nationen.

Foto - Reidar Almås
Reidar Almås
Dr.philos. (sosiologi)

Telefon: +47 73 82 01 69
Send e-post - Se profil