Marit S. Haugen

Dr.polit. (sosiologi)

Foto - [navn]
Stilling: Seniorforsker

Telefon: +47 73 82 01 76
Privat telefon: +47 73 94 43 62
Mobil: +47 992 41 982
E-post: marit.haugen@bygdeforskning.no

Marit S. Haugen har doktorgrad i sosiologi fra NTNU. Hun arbeider som seniorforsker ved Bygdeforskning. Hennes forskning har i hovedsak dreid seg om kvinne-kjønnsforskning knyttet til arbeid og levekår. Hun har også arbeidet med tema som nye samarbeidsformer i landbruket, ungdoms forestillinger om det rurale, kjønnsidentitet og gårds- og bygdeturisme. Haugen har vært daglig leder/direktør ved Bygdeforskning i til sammen fem år (1994-95 og 1998-2002). Hun har erfaring med internasjonalt forskningssamarbeid og en omfattende publisering i internasjonale fagtidsskrifter.

Foto - [navn]
Publikasjoner
Prosjekter

Publikasjoner

Artikler

Bøker

2011

Rapporter

Paper

Andre faglige publikasjoner