Berit Brandth

Cand.philol. (sosiologi)

Foto - [navn]
Stilling: Seniorforsker/professor

Telefon: +47 73 59 22 85
Privat telefon: +47 72 84 67 67
Mobil: +47 916 82 706
Faxnr: +47 73 59 15 64
E-post: Berit.Brandth@svt.ntnu.no

Berit Brandth er professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU og forskningsrådgiver ved Norsk senter for bygdeforskning. Ett av Brandths primære forskningstema er kjønn i landbruket. Både maskulinitet og femininitet har stått i fokus og blitt belyst fra vinklinger som arbeid, teknologi, media og organisasjon. For tiden er hun engasjert i prosjekter som studerer kjønn i relasjon til gårdsturisme og ledelse i landbruksorganisasjoner.

Foto - [navn]
Publikasjoner
Prosjekter

Publikasjoner

Artikler

Bøker

Rapporter

Paper

Andre faglige publikasjoner