Relasjonelle kvaliteter i bygd og by: Stereotypiene møter innbyggernes erfaringer

I Villa, M. og M.S. Haugen (red). Lokalsamfunn. Oslo: CAPPELEN DAMM Akademisk, s. 260-282

Pris: Kr. Ingen,- Kjøp
Antall
Firma
Navn
Adresse
Postnr
Sted
Telefon
E-post
SPAM KODE
Skriv inn koden: 41