N-2/17 - Befolkningens syn på utviklingen i distriktene. Komparative analyser av befolkningen i rurale og urbane kommuner

Delresultater fra Lokalsamfunnsundersøkelsen 2016

PDF Pris: Kr. Ingen,- Kjøp
Antall
Firma
Navn
Adresse
Postnr
Sted
Telefon
E-post
SPAM KODE
Skriv inn koden: 41