Ulvens herjingar og sauebondens psykososiale helse av Reidar Almås

Nyhetsbilde Foto: Eigedomsretten er den syttande menneskerett, først vedtatt av Frankrikes nasjonalforsamling, 26. august 1789

«For meg må dei menneskelege, sosiale og økonomiske konsekvensane for beitenæringane og lokalsamfunna i randsona til rovdyrprioriterte område stå sentralt i framtidig rovdyrforsking: Kor langt kan storsamfunnet gripe inn i beiterett, jaktrett og bygdefolks helse og livskvalitet for å ta vare på rovdyr? Norsk rovdyrpolitikk har gradvis tatt frå husdyrbønder og samar delar av deira eigedomsrett: Retten til beite i utmark og på vidder», skriver Reidar Almås i en kronikk i Nationen 11. juli.

http://www.nationen.no/article/ulvens-herjingar-og-sauebondens-psykososiale-helse/

Foto - Reidar Almås
Reidar Almås
Dr.philos. (sosiologi)

Telefon: +47 73 82 01 69
Send e-post - Se profil