Lokalsamfunnsundersøkelsen 2016: Premievinnere blant deltakerne i undersøkelsen er nå trukket

Lokalsamfunnsundersøkelsen 2016 ble avsluttet like før jul, og de fem vinnerne av reisegavekort samt de 50 vinnerne av fem flaxlodd er nå trukket blant de som besvarte undersøkelsen. Vinnerne er kontaktet direkte, og vi takker alle som tok seg tid til å fylle ut spørreskjemaet.

Nyhetsbilde Foto: Colourbox
Foto - Maja Farstad
Maja Farstad
Phd (sosiologi)

Telefon: +47 73 82 01 72
Send e-post - Se profil