Kontakt

Telefon
 
  73 82 01 60
 
E-post
 
  post@bygdeforskning.no
 
Postadresse
 
  Universitetssenteret Dragvoll N-7491 Trondheim
 
Besøksadresse
 
  Idrettssenteret Dragvoll, Loholt Allè 81 4. etg Fløy A
 
Organisasjonsnr.
 
  NO 982 890 535 MVA
 
Direktør  
Egil Petter Stræte
egil.p.strate@bygdeforskning.no
Tlf.     73 59 24 04  73 59 24 04    73 59 24 04  73 59 24 04      73 59 24 04  73 59 24 04    73 59 24 04  73 59 24 04        73 59 24 04  73 59 24 04    73 59 24 04  73 59 24 04      73 59 24 04  73 59 24 04    73 59 24 04  73 59 24 04
Mobil:     416 38 118  416 38 118    416 38 118  416 38 118      416 38 118  416 38 118    416 38 118  416 38 118        416 38 118  416 38 118    416 38 118  416 38 118      416 38 118  416 38 118    416 38 118  416 38 118
Harald A. Lein
harald.lein @bygdeforskning.no
Tlf. 73 82 01 64
Mobil: 907 47 927
 
Forskningsleder  

Katrina Rønningen
katrina.ronningen@bygdeforskning.no
Tlf. 73 82 01 66
Mobil: 418 44 843

Forskningsleder  

Svein Frisvoll
svein.frisvoll@bygdeforskning.no
Tlf. 73 82 01 65
Mobil: 402 12 862

Kontorleder  

Linn Heidi Vinje
linn.heidi.vinje@bygdeforskning.no
Tlf. 73 82 01 62
Mobil: 936 68 599

Webredaktør  

Odd Roger Langørgen
odd.roger.langorgen@bygdeforskning.no
Tlf. 73 82 01 63
Mobil: 980 43 350