Forskningsområder

Bygdeforskning ser på bygda og distriktene med et samfunnsvitenskapelig blikk. Den faglige virksomheten er organisert i fire fagområder:

  • Lokalsamfunn, bygdeliv og kultur
  • Ressursforvaltning, miljø og landskap, utmark
  • Næringsutvikling, landbruk og verdikjeden for mat
  • Kommunal- og regionalutvikling, samhandling bygder og byer, sentrum og periferi

Virksomheten er basert på forskningsoppdrag finansiert av blant andre Norges forskningsråd, offentlige etater, organisasjoner og næringsliv. Bygdeforskning har et nasjonal ansvar for å ta vare på og utvikle en grunnleggende forskningskompetanse innen bygdesosiologi og flerfaglige bygdestudier.

Nye Publikasjoner

ARTIKKEL Relasjonelle kvaliteter i bygd og by: Stereotypiene møter innbyggernes erfaringer

I Villa, M. og M.S. Haugen (red). Lokalsamfunn. Oslo: CAPPELEN DAMM Akademisk, s. 260-282

BOK Rurale brytninger

Trondheim: Tapir Akademisk Forlag

Til arkivet