Mariann Villa

Dr.polit. (sosiologi)

Foto - [navn]
Stilling: Seniorforsker

Telefon: +47 986 43 839
Privat telefon: +47 72 57 02 94
Mobil: +47 986 43 839
Faxnr: +47 73 59 12 75
E-post: mariann.villa@bygdeforskning.no

Mariann Villa har vore tilsett ved Bygdeforskning sidan 1990 og har arbeidd med problemstillingar rundt flytting til bygda, og korleis bygda er framstilt og opplevd i ulike livsfasar generelt, og blant ungdom spesielt. Mykje av dette er samla i doktoravhandlinga "Bygda som bustad" (sosiologi, NTNU). I dag arbeider ho i hovudsak med to prosjekt: om bygdeimage og bygder som "marknadsfører" seg, og lokalt kulturliv i endring - der imagebygging og festival er stikkord.

Foto - [navn]
Publikasjoner
Prosjekter

Publikasjoner

Artikler

Bøker

Rapporter

2015

Paper

Andre faglige publikasjoner