Hilde Bjørkhaug

Dr.polit. (sosiologi)

Foto - [navn]
Stilling: Seniorforsker

Telefon: +47 73 82 01 75
Mobil: +47 971 80 178
E-post: hilde.bjorkhaug@bygdeforskning.no

Hilde Bjørkhaug er sosiolog og har vært ansatt på Bygdeforskning siden 1997. Gjennom sin karriere ved senteret har hun vært involvert i mange ulike forskningsspørsmål knyttet til endringer innenfor landbruket. Endringer innenfor og for et bærekraftig familielandbruk - og rekruttering til dette - står sentralt i arbeidet. Dette har også involvert studier av utvikling innenfor økologisk landbruk og forbruk gjennom siste tiårsperiode. Å inkludere et kjønnsperspektiv har vært naturlig innefor de fleste prosjekt, men er overordnet i Bjørkhaugs pågående arbeid i et prosjekt om styreromsarbeid etter implementering av lov om kjønnskvotering.

Foto - [navn]
Publikasjoner
Prosjekter

Publikasjoner

Artikler

Rapporter

Paper

Andre faglige publikasjoner