Ragnhild Borchsenius: Nasjonale landbrukspolitiske målsettinger sier betydelig produksjonsøkning – hva kan sørtrønderske bønder gjøre med det?

For å nå landbrukspolitiske målsettinger må matproduksjonen økes med 20 %. Er dette mulig i Trøndelag? Vi får presentert noen innfallsvinkler til denne problemstillingen fra Ragnhild Borchsenius, rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag. Innledningen baseres på den daglige kontakten landbruksrådgivningen har med de som skal gjøre jobben – bøndene.

Tid: 22.11.2013 - 13:00-14:00
Sted: Møterom Tinget, Bygdeforskning, 4. etasje Idrettssenteret Dragvoll

Ragnhild Borchsenius
Rådgiver i Norsk Landbruksrådgivning
Sør-Trøndelag

Se mer om Norsk Landbruksrådgivning Sør-Trøndelag her:http://sortrondelag.lr.no/


Tidligere seminar