Norsk monitor, sosiokulturelle trendar og bruk av Norsk Monitor i forskinga - Ottar Hellevik og Erik Dalen

Tid: - -
Sted: Møterom Tinget, Bygdeforskning, 4. etasje Idrettssenteret DragvollLast ned hellevik_&_dalen_-_norsk_monitor.pdf (52.75 kb)


Tidligere seminar