Kjetil Sørlie: Om regional befolkningsutvikling og flytting

Kjetil Sørlie er utdannet demograf og arbeider med regionalforskning. Han har i mange år arbeidet med problemstillinger knyttet til regional befolkningsutvikling og flytting, og vil i forelesningen spesielt fokusere på resultater og betraktningsmåter knyttet til flyttemotivundersøkelsene 1972 og 2008. Sørlie analyserer disse flyttemotivundersøkelsene med bakgrunn i prosjektet «Flyttemotiver og bostedsvalg» finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektet er et samarbeid mellom NIBR, NORUT Tromsø og Alta, med deltagelse fra Universitetet i Nordland og TØI. Sted: Møterom “Tinget”, v/Bygdeforskning i 4. etg, Idrettssenteret Dragvoll Tid: Fredag 22. juni kl 13.00

Tid: - -
Sted: Møterom Tinget, Bygdeforskning, 4. etasje Idrettssenteret Dragvoll


Tidligere seminar